Eyebrow Waxing

Eyebrow Waxing
Sort by:
Zenia Non Woven Textured epilating depilatory Hair Waxing Strips
Large - 9" Long x 3" Wide, Medium Strips - 4.5" Long x 3" Wide, Small Strips - 4.5" Long x 1.5" Wide, Petite Waxing Strips - 4.5" Long x 0.75" Wide
600g Sleek Chocolate Sugar Wax
Dukal Large Waxing Wooden Applicators
Pack of 100, Pack of 500
GiGi All Purpose Hard Wax 14oz #0332
14 oz / 396g